Mycket fokus de senaste dagarna på att vi tvingas importera energi som inte är grön när det är som kallast ute. De lösningar som diskuteras är hur vi kan generera och lagra mer grön energi. Det är bra eftersom det skapar incitament för grön innovation. Men vi behöver samtidigt fokusera på smartare konsumtion för att reducera energiförbrukning.

Den grönaste kilowattimmen är alltid den som inte konsumeras.