Nrlyze för fastighetsägare

Nrlyze för fastighetsägare

Nrlyze tjänster är enkla att använda samt kostnadseffektiva och är därför ett naturligt steg i att sänka er energiförbrukning.

Förutom energioptimering, visualisering och digitalisering av ditt värmesystem ingår övervakning och loggning av alla mätpunkter. Det senare ger många mervärden då vi kan notifiera dig via mail eller SMS vid avvikelser. Eller du kan exempelvis lätt plocka fram varmvattenhistoriken som underlag i egenkontrollen.

Nrlyze Parameter

Med vår analys och energioptimering kan ni snabbt reducera er energiförbrukning med mellan 5-15 procent. Det finns ingen gräns för länge eller hur mycket ni kan finjustera ert system med Nrlyze Parameter men vår erfarenhet säger att det går väldigt snabbt (första månaderna) att plocka hem den största delen och att man efter ett år har gjort 95% av optimeringen.

Nrlyze Prognos

Beroende på husstommens konstruktion och hur vädret varierar på er ort kan det löna sig att prognos-styra värmesystemet. Nrlyze identifierar om och i så fall hur mycket det skulle ge. Om ni skulle ha gynnsamma förhållanden för prognosstyrning kan ni spara ytterligare några procent genom att utöka med Nrlyze Prognos.

Nrlyze prognos kan även vara ett alternativ om man har ett äldre styrsystem eftersom möjligheten att ställa in parametrarna för att matcha det exakta behovet då är begränsat.

Vi erbjuder

 • Energibesparing motsvarande ca 5-15%
 • Analys, optimering och övervakning av fastighetens energisystem
 • Access till Nrlyze Optimering (digitalisering och övervakning av fastigheten och dess värmesystem)
 • Jämn & stabil inomhustemperatur
 • Rapporter och dokumentation för årlig energiuppföljning, t.ex. i styrelsens miljöarbete

Våra tjänster

 • Nrlyze Parameter
  Oberoende analys av värmesystemet och hjälp med inställningarna
  Betala eller få det gratis med ett incitamentsavtal
 • Nrlyze Prognos
  Oberoende analys av och styrning av ditt värmesystem
  Betala eller få det gratis med ett incitamentsavtal

Vad kostar det

Det finns två sätt att köpa Nrlyze system.

 1. Köp systemet direkt och behåll hela besparingen själv. En initial investering med en återbetalningstid på mellan 0,5 – 3 år beroende på dina förutsättnigar.
 2. Få systemet utan kostnad och vi delar på besparingen. Ingen investering.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Låt oss reducera er energiförbrukning – för era boendes, er ekonomi och klimatets skull!

Optimera än mer

Optimera än mer

Nrlyze är framtaget med ett syfte – att lösa ett grundläggande problemet på ett enkelt sätt.

Men när det är gjort finns det fortfarande många sätt att ytterligare sänka energiförbrukningen, minska kostnaden och miljöbelastningen för uppvärmning.

Injustering eller byte av värmekälla

Om Nrlyze identifierar att er fastighet är i behov av en flödesinjustering av exempelvis radiatorkretsen kommer det framgå ungefär hur mycket en sådan skulle ge. Det kan även löna sig att investera i en värmepump eller återvinningssystem.

Nrlyze gör varken injusteringar eller värmepumpsinstallationer men vi hjälper er gärna att hitta en duktig leverantör av sådana tjänster bland våra partners.