NRLYZER                                           

Nrlyzer ger dig en förenklad bild av hur din fastighets energisystem borde fungera. Resultatet bygger på de uppgifter du matar in och data från energimyndigheten över energiprestanda för det aktuella byggnadsåret (enligt energimyndighetens statistik). Modellen är en förenkling av verkligheten och besparingspotentialen kan vara både större och mindre.

För en mer exakt bild över er fastighet kontakta Lars på lars@nrlyze.se eller 0760-22 30 79.