Optimera

Justera för optimal prestanda

Optimera

Justera för optimal prestanda

Fastighetens styrsystem försöker kompensera värmebehovet för att utomhustemperaturen varierar. Detta sker genom en statisk översättning mellan utomhustemperatur och värmebehov som kallas värmekurva. 

Metoden fungerar bra när värmekurvan är korrekt. Men i de allra flesta fall är den inte kalibrerad vilket ger upphov till ojämna inomhustemperaturer och ett systematiskt slöseri med energi.

Nrlyze Optimera samlar och analyserar stora mängder mätdata från värmesystem och de ingående lägenheternas inomhusklimat. Med avancerade algoritmer och AI identifieras inställningarna i värmesystemet och hur de ska justeras för att uppnå en optimal prestanda.

Förutom att justeringen av värmekurvan skapar ett jämnare och behagligare inomhusklimat sänks energiförbrukningen normalt med mellan 5-10%. I vissa fall är temperaturvariationerna större och då kan potentialen vara ännu större, upp till 20%.

Snabba fakta:

Vår analysplattform jobbar lika bra med våra egna sensorer som med andras. Om ni redan har uppkopplade sensorer kan vi integrera dessa i vår analystjänst. På så sätt skapar vi mervärde genom en investering ni redan gjort. Och optimeringen av värmesystemet blir lika bra.

Att ha onödigt hög temperatur inne när det är kallt ute belastar energisystemet hårt. Optimera skapar förutsättningar att välja vilken inomhustemperatur som ska uppnås vid olika utomhustemperaturer. Den stora temperaturskillnaden mellan inne- och utetemperaturen vid extremt kalla dagar gör att man inte upplever den något svalare inomhustemperaturen som kallt. På så sätt kan man välja att ha någon grad svalare inne när det är extra kallt ute.

Om ert styrsystem är uppkopplat kan vi automatisera kalibreringen. data integreras då kontinuerligt mellan vår analysplattform och fastighetens styrsystem. Kontinuerliga förbättringar utförs och dokumenteras.

Oavsett om fastighetens styrsystem är helt uppkopplat, helt analogt eller någonstans däremellan kan det justeras med Optimera. Eftersom de justeringar som behöver göras presenteras i vår portal kan dessa appliceras på vilket styrsystem som helst. Desto nyare och mer uppkopplat systemet är, desto mer exakt kan det kalibreras men även äldre system får rejält förbättrad prestanda med Optimera.

Fastighetens styrsystem försöker kompensera värmebehovet för att utomhustemperaturen varierar. Detta sker genom en statisk översättning mellan utomhustemperatur och värmebehov som kallas värmekurva. 

Metoden fungerar bra när värmekurvan är korrekt. Men i de allra flesta fall är den inte kalibrerad vilket ger upphov till ojämna inomhustemperaturer och ett systematiskt slöseri med energi.

Nrlyze Optimera samlar och analyserar stora mängder mätdata från värmesystem och de ingående lägenheternas inomhusklimat. Med avancerade algoritmer och AI identifieras inställningarna i värmesystemet och hur de ska justeras för att uppnå en optimal prestanda.

Förutom att justeringen av värmekurvan skapar ett jämnare och behagligare inomhusklimat sänks energiförbrukningen normalt med mellan 5-10%. I vissa fall är temperaturvariationerna större och då kan potentialen vara ännu större, upp till 20%.

Snabba fakta:

Vår analysplattform jobbar lika bra med våra egna sensorer som med andras. Om ni redan har uppkopplade sensorer kan vi integrera dessa i vår analystjänst. På så sätt skapar vi mervärde genom en investering ni redan gjort. Och optimeringen av värmesystemet blir lika bra.

Att ha onödigt hög temperatur inne när det är kallt ute belastar energisystemet hårt. Optimera skapar förutsättningar att välja vilken inomhustemperatur som ska uppnås vid olika utomhustemperaturer. Den stora temperaturskillnaden mellan inne- och utetemperaturen vid extremt kalla dagar gör att man inte upplever den något svalare inomhustemperaturen som kallt. På så sätt kan man välja att ha någon grad svalare inne när det är extra kallt ute.

Om ert styrsystem är uppkopplat kan vi automatisera kalibreringen. data integreras då kontinuerligt mellan vår analysplattform och fastighetens styrsystem. Kontinuerliga förbättringar utförs och dokumenteras.

Oavsett om fastighetens styrsystem är helt uppkopplat, helt analogt eller någonstans däremellan kan det justeras med Optimera. Eftersom de justeringar som behöver göras presenteras i vår portal kan dessa appliceras på vilket styrsystem som helst. Desto nyare och mer uppkopplat systemet är, desto mer exakt kan det kalibreras men även äldre system får rejält förbättrad prestanda med Optimera.