Prestanda

Jämför förbrukning före och efter

Prestanda

Jämför förbrukning före och efter

I modulen Prestanda kan du jämföra förbrukning före och efter effektiviseringsåtgärder.

Behovet av uppvärmning och därmed energiförbrukning påverkas av utomhustemperaturen. Prestanda följer upp energiförbrukningen baserat på er energileverantörs normalårskorrigerade förbrukningsdata. Normalårskorrigeringen baseras på SMHI:s metod för graddagsberäkning och ger en rättvis bild vid jämförelser mellan olika tidsperioder. I prestanda kan man följa effektiviseringen av värmesystem över tid och jämföra olika år före och efter åtgärd.

Snabba fakta:

När fastigheten är optimerad och balanserad kan du följ upp resultatet i stapeldiagram.

Jämför din normalårskorrigerad energiförbrukning mot olika år.

Normalårskorrigeringen baseras på SMHI:s metod för graddagsberäkning och ger en rättvis bild vid jämförelser mellan olika tidsperioder.

I modulen Prestanda kan du jämföra förbrukning före och efter effektiviseringsåtgärder.

Behovet av uppvärmning och därmed energiförbrukning påverkas av utomhustemperaturen. Prestanda följer upp energiförbrukningen baserat på er energileverantörs normalårskorrigerade förbrukningsdata. Normalårskorrigeringen baseras på SMHI:s metod för graddagsberäkning och ger en rättvis bild vid jämförelser mellan olika tidsperioder. I prestanda kan man följa effektiviseringen av värmesystem över tid och jämföra olika år före och efter åtgärd.

Snabba fakta:

När fastigheten är optimerad och balanserad kan du följ upp resultatet i stapeldiagram.

Jämför din normalårskorrigerad energiförbrukning mot olika år.

Normalårskorrigeringen baseras på SMHI:s metod för graddagsberäkning och ger en rättvis bild vid jämförelser mellan olika tidsperioder.