Så här fungerar det

Så här fungerar det

Nrlyze installeras – Fastighetens värmesystem optimeras – Energiförbrukningen reduceras.

Nrlyze är en plattform för datainsamling och analys. Vi tillhandahåller både hårdvaran till er fastighet och tillhörande molntjänst. Temperatursensorer sätts upp i ert värmesystem och på utvalda platser för att mäta inomhustemperaturen. Det görs inga ingrepp i fastigheten eller dess värmesystem. Om ni av någon anledning vill ta bort vår plattform så gör ni det när som helst. Er fastighet och dess värmesystem fortsätter fungera som tidigare, fast med mer optimala inställningar.

Installationen ta ca två timmar och man ser direkt i Nrlyze app hur analysen startar och hur varmt eller kallt det är i olika delar av fastigheten. När tillräcklig datamängd samlats in för en bra analys får ni det första korrigeringsförslaget.

Ni kan utföra installationen själv utan särskild utbildning eller behörighet men ni kan också ta hjälp av oss eller någon av våra duktiga partners.

Hur mycket energi som behövs för uppvärmning beror på många faktorer

Det finns många byggnadstekniska faktorer som påverkar hur mycket energi som behövs för uppvärmning. Några exempel på dessa är hur huset är utformat, hur det är konstruerat, isolerat, vilken typ av värmekälla som används, hur energin distribueras, var det är placerat och så vidare. Listan är lång och det räcker inte att bara titta på byggnadsteknik. Uppvärmningsbehovet påverkas även av vilka och hur många som bor i huset, vilka levnadsvanor de har, demografi, geografi med mera.

Ute- och innetemperaturrelationen

För att reglera och uppnå ett idealt och jämnt inomhusklimat finns en relation mellan värmesystemets framledningstemperatur (den temperatur vattnet i era element har) och utomhustemperaturen. Den relationen kallas husets Värmekurva. Den består av ett antal olika parametrar som är unika för er fastighet baserat på alla faktorer som nämns ovan.

En omöjlig uppgift

Det är en mycket komplex uppgift att beräkna och ställa in ditt värmesystem korrekt och det är omöjligt att göra det utan hjälpmedel. Det krävs ett metodiskt tillvägagångsätt och väldigt mycket mätdata för att göra det korrekt. Det är ingen magi, det skulle gå att göra det manuellt, men det är inte realistiskt eller effektivt. Nrlyze automatiserar processen för att göra det snabbt och exakt.

Du är inte ensam

Majoriteten av alla värmesystem är inte korrekt inställda. Det ger upphov till långsamma variationer av inomhustemperaturen som ibland inte märks av och i andra fall upplevs som kallt vissa dagar och varmt eller lagom andra dagar. Konsekvensen av dessa temperaturvariationer är onödigt höga värmekostnader och stor miljöpåverkan.

Vad ska du göra?

Du har sannolikt redan ett bra styrsystem för ditt värmesystem – det behöver bara ges rätt förutsättningar. Istället för att byta ut ert styrsystem eller komplettera det med ytterligare ett får du låna eller köpa vår analysplattform. Vår analys och uppdaterade inställningar gör att ert värmesystem kan göra sitt jobb mer effektivt.

Vad händer sedan?

När optimeringen är klar och ni har gjort nödvändiga justeringar jobbar ert värmesystem mer effektivt med nya mer optimala inställningar. Om ni vill, fortsätter Nrlyze att övervaka och analysera ert system för att hitta ytterligare förbättringar. Övervakningen har stort värde för alla med äldre värmesystem som ej redan är uppkopplade eftersom Nrlyze digitaliserar er fastighet. Nrlyze skickar även ut aviseringar för att varna när något inte fungerar som det skall.

Det är upp till er

Övervakningen är inte nödvändig man kan vara ett till nytta för dem som vill säkerställa att inget ändras som påverkar driftsnettot negativt eller för dem som vill ha kontroll och uppföljning av energiprestanda. Ni kan plocka ned Nrlyze när som helst eftersom det är ert värmesystem som för jobbet.

Vi mäter och följer noga alla relevanta delar av värmesystemet

Nrlyze centralenhet som samlar in all mätdata och laddar upp till molntjänsten

Vi vakar över och analyserar hur fastigheten beter sig. Dygnet runt, året om.

Det här med Artificiell Intelligens…

AI är ett populärt uttryck som lätt missbrukas. Det är egentligen inte märkvärdigare än att använda gammal information och kunskap för att skapa ny. Det inget nytt, det har människan gjort i alla tider. Men med ökad datorkraft och framsteg inom datavetenskapen kan det automatiseras och nya möjligheter öppnas.

Hos Nrlyze använder vi dessa tekniker för att ständigt förbättra våra modeller och vår analys. Er fastighet blir en pusselbit i att förstå andra fastigheters beteende. Och alla andra fastigheter hjälper till att finjustera er.

…och Big Data

Big Data (stora datamängder) är ett annat populärt uttryck. Ju mer information vi har desto bättre kan vi förstå och beskriva de samband vi letar efter. Det är inte heller nåt nytt men med hjälp av modern teknik får vi större möjlighet att lagra och strukturera stora mängder data.

Varje fastighet laddar upp något tusental mätpunkter per dygn till vår plattform. Den datan används primärt för att analysera just er fastighet men blir också en del av helheten för att finjustera våra analyser för alla fastigheter.