Sensorer

Sensorer med unik mesh-teknik

Sensorer

Sensorer med unik mesh-teknik

Att mäta är att veta. Nrlyze har trådlösa uppkopplade sensorer med en unik mesh-teknik. Enkla att installera, flytta och komplettera.

För att optimera fastigheters inomhusklimat behövs data. Vi har utvecklat vår egen sensorplattform som är kostnadseffektiv, enkel att använda och installera.

  1. Scanna sensorn med vår app
  2. Döp sensorn t.ex. med lägenhetsnummer
  3. Montera sensorn på väggen

Med vår mesh-teknik kopplas alla sensorerna ihop sig automatiskt. Gör installationen själva eller låt våra tekniker hjälpa dig.

Vi kan även integrera mot befintliga uppkopplade sensorer vilket innebär att ledtiden för att komma igång med analys då blir kort. Det går även att kombinera våra sensorer med andra fabrikat för att fånga in den data som behövs.

Snabba fakta:

Våra sensorer har 10 års batteritid. Till skillnad från andra sensorer så har våra utbytbara standardbatterier vilket gör att sensorerna har lång livstid.

Installationen är mycket enkel och du kommer igång direkt med analys.

Med vår unika mesh-teknik är det enkelt att komplettera med fler sensorer i din fastighet.

Sensorerna samlar in data för rumstemperatur och fukt.

Att mäta är att veta. Nrlyze har trådlösa uppkopplade sensorer med en unik mesh-teknik. Enkla att installera, flytta och komplettera.

För att optimera fastigheters inomhusklimat behövs data. Vi har utvecklat vår egen sensorplattform som är kostnadseffektiv, enkel att använda och installera.

  1. Scanna sensorn med vår app
  2. Döp sensorn t.ex. med lägenhetsnummer
  3. Montera sensorn på väggen

Med vår mesh-teknik kopplas alla sensorerna ihop sig automatiskt. Gör installationen själva eller låt våra tekniker hjälpa dig.

Vi kan även integrera mot befintliga uppkopplade sensorer vilket innebär att ledtiden för att komma igång med analys då blir kort. Det går även att kombinera våra sensorer med andra fabrikat för att fånga in den data som behövs.

Snabba fakta:

Våra sensorer har 10 års batteritid. Till skillnad från andra sensorer så har våra utbytbara standardbatterier vilket gör att sensorerna har lång livstid.

Installationen är mycket enkel och du kommer igång direkt med analys.

Med vår unika mesh-teknik är det enkelt att komplettera med fler sensorer i din fastighet.

Sensorerna samlar in data för rumstemperatur och fukt.