Nrlyze för tekniska förvaltare

Nrlyze för tekniska förvaltare

Nrlyze tjänster är enkla att använda samt kostnadseffektiva och är därför ett naturligt steg i att sänka era kunders energiförbrukning.

Förutom energioptimering, visualisering och digitalisering av era kunders värmesystem ingår övervakning och loggning av alla mätpunkter. Det senare ger många mervärden då vi kan notifiera via mail eller SMS vid avvikelser. Eller exempelvis lätt plocka fram varmvattenhistoriken som underlag i egenkontrollen.

Nrlyze Parameter

Med vår analys och energioptimering kan ni snabbt reducera er energiförbrukning med mellan 5-15 procent. Det finns ingen gräns för länge eller hur mycket ni kan finjustera ert system med Nrlyze Parameter men vår erfarenhet säger att det går väldigt snabbt (första månaderna) att plocka hem den största delen och att man efter ett år har gjort 95% av optimeringen.

Nrlyze Prognos

Beroende på husstommens konstruktion och hur vädret varierar på er ort kan det löna sig att prognos-styra värmesystemet. Nrlyze identifierar om och i så fall hur mycket det skulle ge. Om ni skulle ha gynnsamma förhållanden för prognosstyrning kan ni spara ytterligare några procent genom att utöka med Nrlyze Prognos.

Nrlyze prognos kan även vara ett alternativ om man har ett äldre styrsystem eftersom möjligheten att ställa in parametrarna för att matcha det exakta behovet då är begränsat.

Vi erbjuder

 • Energibesparing motsvarande ca 5-15%
 • Analys, optimering och övervakning av fastighetens energisystem
 • Access till Nrlyze Optimering (digitalisering och övervakning av fastigheten och dess värmesystem)
 • Jämn & stabil inomhustemperatur
 • Rapporter och dokumentation för årlig energiuppföljning, t.ex. i styrelsens miljöarbete

Våra tjänster

 • Nrlyze Parameter
  Oberoende analys av värmesystemet och hjälp med inställningarna
  Betala eller få det gratis med ett incitamentsavtal
 • Nrlyze Prognos
  Oberoende analys av och styrning av ditt värmesystem
  Betala eller få det gratis med ett incitamentsavtal

Nrlyze Total

Optimera än mer

Som teknisk fastighetsförvaltare kan ni erbjuda fastighetsägare våra bastjänster Nrlyze Parameter och Nrlyze Prognos.

Men det finns mer…

Hela ert bestånd samlat

Med Nrlyze total får ni en helhetsbild av hur de fastigheter ni förvaltar mår. Ni kan jämföra lika byggnader och få hjälp med att identifiera skillnader mellan fastigheter som borde bete sig lika.

Larm till rätt tekniker via mail eller SMS.

Signalanalys

Onormala beteenden, exempelvis oscillerande eller pendlande ställdon, dygns-/ verksamhetsrelaterade temperaturavvikelser eller andra systematiska fel som påverkar livslängd på teknisk armatur.

Energidata-analys

Har ni redan mätdata från era fastigheter. Bra, då kan vi köra ert data genom vår analysmodell för att hitta optimeringspotential utan att vi behöver installera någon mätutrustning. Om ni har stora bestånd sätter vi upp automatiska kopplingar, hämtar hem data automatiskt och gör den tillgänglig i vår del av molnet.