Det är lätt att tro att vi endast kan adressera våra energi och klimatutmaningar genom att skapa komplexa system och lösningar. Men det finns massor av energi att spara bara genom att använda våra system på rätt sätt!

Termostatventiler har EN funktion – att bromsa tillförseln av energi från husets uppvärmningssystem när det är tillräckligt varmt i rummet. Vi alstrar alla energi/värme i fastigheten exempelvis genom att laga mat eller träna på motionscykeln. Nu på våren får vi dessutom även extra mycket energi genom solinstrålning som värmer våra hus. Termostatventilerna ser till att vi använder denna energi till uppvärmning istället för t.ex. fjärrvärme eller elektricitet.

Termostater är enkla, robusta, billiga och de gör att vi undviker att använda mer energi än nödvändigt för uppvärmning av hus. Så om du vill göra en insats för miljön, se till att dina termostatrar fungerar och är inställda på en lagom nivå. Då sparar du kilowattimmar och det går inte att generera kilowattimmar på nåt grönare sätt än att inte generera dem alls.

Läs mer om hur du kan spara energi här