En varm dusch i januari kan bli en kalldusch i februari om du har värmepump.

Alla som installerat en värmepump vet att kostnaderna för uppvärmning sjunker radikalt, ibland så mycket som 75 procent.
Det kan leda till att man inte lägger så mycket tid på att se över och optimera övriga delar av systemet, exempelvis de inställningar som styr hur varmt det blir inomhus. Man kanske till och med väljer att ha nån grad varmare eftersom ”varje grad varmare” nu bara kostar 1/4 av vad den gjorde innan man hade värmepump.

Varför är det ett problem?

Jo, av olika skäl dimensioneras värmepumpar oftast bara för att klara en stor del av byggnadens värmebehov men inte hela. Det innebär att man är beroende av el-tillskott eller fjärrvärme de dagar då det är som kallast. Om man då har valt att ha nån grad varmare inomhus går det plötsligt 4 ggr så mycket nettoenergi när värmen genereras av fjärrvärme eller el-tillskott istället för av värmepumpen.

I år var Januari kall och det var en månad då många värmepumpar inte räckte till. Det innebär att många riskerar att få en tråkig överraskning när de får räkningen från energibolaget.

Så, se till att ditt system är optimerat även om, eller kanske speciellt om du har en värmepump. Det är bra för din ekonomi och vårt klimat.