Efter pandemin kommer en grön återställning och det är Nrlyze och våra partners en del av. Under vintern har Nrlyze haft ett samarbete med WIAB och efter mycket erfarenhetsutbyte och 4 framgångsrika piloter har WIAB nu valt att gå vidare.

Under våren siktar WIAB i en första vända på att med 20 utvalda kunder reducera deras energiförbrukning med totalt 500 000 kWh per år. Det är en del av WIAB:s systematiska energieffektiviseringsarbete och ett steg i att hjälpa deras kunder att förbättra sin energiprestanda och uppnå sina miljömål.

För fastighetsägarna innebär det att Nrlyze analysplattform installeras och en optimering av fastigheternas värmesystem påbörjas. Med den informationen vi har från piloterna tror vi att det finns en besparingspotential på ca 10 procent i de här fastigheterna.

För Nrlyze innebär det ett viktigt steg i vår etablering och ett bevis för att vår produkt levererar. Vi får nu ut vårt system på ytterligare 20 fastigheter vilket skapar möjligheter att få in mer data och förbättra våra analysmodeller ännu mer. Vi är glada att Wiab tror på och väljer oss som partner i sitt energieffektiviseringsarbete.