Realtid

Få data i realtid

Realtid

Få data i realtid

Visa i realtid eller historiskt hur varmt eller kallt det är i respektive lägenhet. I vår modul Realtid kan man på ett smidigt sätt visualisera temperatur i varje lägenhet.

I vyn har man möjlighet att sortera på de lägenheter som avviker mest. Avvikelserna är märka med färgkoder som gör det enkelt att lokalisera de lägenheter som behöver en djupare analys.

Snabba fakta:

Realtid kan sortera dem lägenheter med högst/lägst avvikelse.

Analysera resultatet av utförd åtgärd.

Realtid hjälper dig att lokalisera dem lägenheter som kräver djupare analys.

Visa i realtid eller historiskt hur varmt eller kallt det är i respektive lägenhet. I vår modul Realtid kan man på ett smidigt sätt visualisera temperatur i varje lägenhet.

I vyn har man möjlighet att sortera på de lägenheter som avviker mest. Avvikelserna är märka med färgkoder som gör det enkelt att lokalisera de lägenheter som behöver en djupare analys.

Snabba fakta:

Realtid kan sortera dem lägenheter med högst/lägst avvikelse.

Analysera resultatet av utförd åtgärd.

Realtid hjälper dig att lokalisera dem lägenheter som kräver djupare analys.