Prestanda

Jämför förbrukning före och efter

I modulen Prestanda kan du jämföra förbrukningen före och efter genomförda åtgärder för att effektivisera värmesystemet.

Utomhustemperaturen påverkar behovet av uppvärmning och därmed energiförbrukningen. Dessutom använder Nrlyze prestanda värmesystem för att spåra energiförbrukningen baserat på era energileverantörers normalårskorrigerade data.

Vidare, genom att tillämpa normalårskorrigering baserad på SMHI:s graddagsmetod, får ni en objektiv jämförelse mellan olika tidsperioder. I Prestanda-modulen kan ni kontinuerligt följa effektiviseringen av ert värmesystem över tid och analysera resultaten före och efter implementeringen av åtgärderna för att optimera energianvändningen.

Behovet av uppvärmning och energiförbrukning påverkas av faktorer som utomhustemperatur och luftfuktighet. Därför är det viktigt att ha en metod för jämförelser som tar hänsyn till dessa variationer. Vår prestandamodul för energiförbrukning använder er energileverantörs normalårskorrigerade data.

Genom att tillämpa normalårskorrigeringen, baserad på SMHI:s graddagsberäkning, får man en rättvis jämförelse mellan olika tidsperioder. Det gör det möjligt att följa värmesystemets effektivisering över tid och att jämföra olika år före och efter genomförda åtgärder.

Bild av en dator, som på sin skärm representerar Prestanda värmesystem

Snabba fakta:

När fastigheten är optimerad och balanserad kan du följ upp resultatet i stapeldiagram.

Jämför din normalårskorrigerad energiförbrukning mot olika år.

Normalårskorrigeringen baseras på SMHI:s metod för graddagsberäkning och ger en rättvis bild vid jämförelser mellan olika tidsperioder.

Vill du veta mer?

Bild av André Helgstrand, affärsutvecklingschef på Nrlyze

André Helgstrand
Business Development Manager

076-022 40 79
andre@nrlyze.se

Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig  I modulen Prestanda kan du jämföra förbrukningen före och efter genomförda åtgärder för att effektivisera värmesystemet.

  Utomhustemperaturen påverkar behovet av uppvärmning och därmed energiförbrukningen. Dessutom använder Nrlyze prestanda värmesystem för att spåra energiförbrukningen baserat på era energileverantörers normalårskorrigerade data.

  Vidare, genom att tillämpa normalårskorrigering baserad på SMHI:s graddagsmetod, får ni en objektiv jämförelse mellan olika tidsperioder. I Prestanda-modulen kan ni kontinuerligt följa effektiviseringen av ert värmesystem över tid och analysera resultaten före och efter implementeringen av åtgärderna för att optimera energianvändningen.

  Behovet av uppvärmning och energiförbrukning påverkas av faktorer som utomhustemperatur och luftfuktighet. Därför är det viktigt att ha en metod för jämförelser som tar hänsyn till dessa variationer. Vår prestandamodul för energiförbrukning använder er energileverantörs normalårskorrigerade data.

  Genom att tillämpa normalårskorrigeringen, baserad på SMHI:s graddagsberäkning, får man en rättvis jämförelse mellan olika tidsperioder. Det gör det möjligt att följa värmesystemets effektivisering över tid och att jämföra olika år före och efter genomförda åtgärder.

  Bild av en dator, som på sin skärm representerar Prestanda värmesystem

  Snabba fakta:

  När fastigheten är optimerad och balanserad kan du följ upp resultatet i stapeldiagram.

  Jämför din normalårskorrigerad energiförbrukning mot olika år.

  Normalårskorrigeringen baseras på SMHI:s metod för graddagsberäkning och ger en rättvis bild vid jämförelser mellan olika tidsperioder.

  Vill du veta mer?

  Bild av André Helgstrand, affärsutvecklingschef på Nrlyze

  André Helgstrand
  Business Development Manager

  076-022 40 79
  andre@nrlyze.se

  Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig