Balans

Identifiera obalans i värmesystemet

För att framgångsrikt och hållbart minska energiförbrukningen i en fastighet måste man jobba med många delar i värmesystemet, bland annat värmekällan och radiatorerna.

För att framgångsrikt och hållbart minska och balansera energiförbrukningen i en fastighet måste man arbeta med många delar av värmesystemet, inklusive värmekällan och radiatorer.
Radiatorerna anpassar energiflödet efter varje lägenhets eller utrymmes behov. Vissa utrymmen kräver mer energi än andra för att uppnå önskad inomhustemperatur, beroende på exponering för väder och vind och vilken typ av aktivitet som utförs där.

Under byggandet justeras värmesystemet och radiatorerna, men med tiden försämras prestandan och systemet blir obalanserat. Detta märks ofta först när det påverkar komforten eller energiräkningen.

Nrlyze Balans känner av obalansen i värmesystemet och dess omfattning. I fastigheter med stor obalans åtgärdas detta genom att justera hela värmesystemet inklusive alla radiatorer. Men i fastigheter med mindre obalans kan våra tekniker återställa balansen genom mindre omfattande lokala åtgärder. Regelbundet underhåll och justeringar säkerställer att balansen och justeringen av värmesystemet bibehålls över tiden. En korrekt balansering och justering av värmesystemet är avgörande för optimal komfort och energieffektivitet.

Snabba fakta:

Våra algoritmer analyserar hur bra eller dåligt värmesystemet fungerar i varje enskild lägenhet.

För att göra en exakt analys av radiatorernas funktion identifieras beteenden och avvikelser som överventilering, extrem vädring eller annan onormal aktivitet.

I större fastighetsbestånd identifierar Balans vilka fastigheter som behöver en full injustering, vilka som behöver begränsade lokala åtgärder eller vilka som endast behöver optimera styrsystemet.

Vill du veta mer?

Picture of André Helgstrand, business development manager at Nrlyze

André Helgstrand
Business Development Manager

076-022 40 79
andre@nrlyze.se

Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig  För att framgångsrikt och hållbart minska energiförbrukningen i en fastighet måste man jobba med många delar i värmesystemet, bland annat värmekällan och radiatorerna.

  För att framgångsrikt och hållbart minska och balansera energiförbrukningen i en fastighet måste man arbeta med många delar av värmesystemet, inklusive värmekällan och radiatorer.
  Radiatorerna anpassar energiflödet efter varje lägenhets eller utrymmes behov. Vissa utrymmen kräver mer energi än andra för att uppnå önskad inomhustemperatur, beroende på exponering för väder och vind och vilken typ av aktivitet som utförs där.

  Under byggandet justeras värmesystemet och radiatorerna, men med tiden försämras prestandan och systemet blir obalanserat. Detta märks ofta först när det påverkar komforten eller energiräkningen.

  Nrlyze Balance känner av obalansen i värmesystemet och dess omfattning. I fastigheter med stor obalans åtgärdas detta genom att justera hela värmesystemet inklusive alla radiatorer. Men i fastigheter med mindre obalans kan våra tekniker återställa balansen genom mindre omfattande lokala åtgärder. Regelbundet underhåll och justeringar säkerställer att balansen och justeringen av värmesystemet bibehålls över tiden. En korrekt balansering och justering av värmesystemet är avgörande för optimal komfort och energieffektivitet.

  Snabba fakta:

  Våra algoritmer analyserar hur bra eller dåligt värmesystemet fungerar i varje enskild lägenhet.

  För att göra en exakt analys av radiatorernas funktion identifieras beteenden och avvikelser som överventilering, extrem vädring eller annan onormal aktivitet.

  I större fastighetsbestånd identifierar Balans vilka fastigheter som behöver en full injustering, vilka som behöver begränsade lokala åtgärder eller vilka som endast behöver optimera styrsystemet.

  Vill du veta mer?

  Picture of André Helgstrand, business development manager at Nrlyze

  André Helgstrand

  Business Development Manager

  076-022 40 79
  andre@nrlyze.se

  Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig