Coachning

Hjälp med återkommande uppföljning

Coachning

Hjälp med återkommande uppföljning

Med vår tjänst Coachning kan ni få hjälp med återkommande uppföljning för att göra rätt åtgärd baserat på analyserad insamlad data.

Vi och våra system analyserar och optimerar många fastigheter. Våra algoritmer är självlärande och blir hela tiden bättre på att optimera. Det blir även vi som jobbar på Nrlyze. Hos oss får ni en personlig kontakt med en energispecialist som hjälper er förstå ert värmesystem och vilka åtgärder som gör mest nytta för just era fastigheter.

Med vår tjänst Coaching kan ni få hjälp med återkommande uppföljning för att göra rätt åtgärd baserat på analyserad insamlad data.

Vi och våra system analyserar och optimerar många fastigheter. Våra algoritmer är självlärande och blir hela tiden bättre på att optimera. Det blir även vi som jobbar på Nrlyze. Hos oss får en personlig kontakt med en energispecialist som hjälper er förstå ert värmesystem och vilka åtgärder som gör mest nytta för just era fastigheter.