Realtid

Få data i realtid

Visa i Realtids eller historiskt hur varmt eller kallt det är i respektive lägenhet. Dessutom kan man i vår modul Realtid på ett smidigt sätt visualisera realtidstemperatur i varje lägenhet.

I vyn har man möjlighet att sortera på de lägenheter som avviker mest. Dessutom är avvikelserna märkta med färgkoder, vilket gör det enkelt att lokalisera de lägenheter som behöver en djupare analys. Därtill kan användare snabbt identifiera och prioritera områden för ytterligare undersökning baserat på graden av avvikelse.

Visa temperaturdata i realtid eller se hur varmt det varit historiskt. I vår modul Realtid kan man på ett smidigt sätt visualisera temperatur i varje lägenhet

En modulen realtid har man möjlighet att sortera på de lägenheter som avviker mest, se hur det ser ut på respektive våningsplan eller trapphus. Avvikelserna är märkta med färgkoder som gör det enkelt att lokalisera de lägenheter som behöver en djupare analys i modulen Balans.

Trädnavigeringen gör det möjligt att gruppera trapphus, våningsplan eller andra urval. Man kan enkelt följa realtidstemperaturer över tid och se relationer mellan t.ex. inomhustemperaturer, utomhustemperaturer och värmesystemstemperaturer i samma vy.

bild av en dator, som på sin skärm innehåller en representation av realtidstemperaturen i lägenheten

Snabba fakta:

Realtid kan sortera dem lägenheter med högst/lägst avvikelse.

Analysera resultatet av utförd åtgärd.

Realtid hjälper dig att lokalisera dem lägenheter som kräver djupare analys.

Vill du veta mer?

Foto av Matilda Svahn, Affärsutvecklingschef på Nrlyze

Matilda Svahn
Business Development Manager

0730-33 31 50
matilda@nrlyze.se

Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig  Visa i Realtids eller historiskt hur varmt eller kallt det är i respektive lägenhet. Dessutom kan man i vår modul Realtid på ett smidigt sätt visualisera realtidstemperatur i varje lägenhet.

  I vyn har man möjlighet att sortera på de lägenheter som avviker mest. Dessutom är avvikelserna märkta med färgkoder, vilket gör det enkelt att lokalisera de lägenheter som behöver en djupare analys. Därtill kan användare snabbt identifiera och prioritera områden för ytterligare undersökning baserat på graden av avvikelse.

  Visa temperaturdata i realtid eller se hur varmt det varit historiskt. I vår modul Realtid kan man på ett smidigt sätt visualisera temperatur i varje lägenhet

  En modulen realtid har man möjlighet att sortera på de lägenheter som avviker mest, se hur det ser ut på respektive våningsplan eller trapphus. Avvikelserna är märkta med färgkoder som gör det enkelt att lokalisera de lägenheter som behöver en djupare analys i modulen Balans.

  Trädnavigeringen gör det möjligt att gruppera trapphus, våningsplan eller andra urval. Man kan enkelt följa realtidstemperaturer över tid och se relationer mellan t.ex. inomhustemperaturer, utomhustemperaturer och värmesystemstemperaturer i samma vy.

  bild av en dator, som på sin skärm innehåller en representation av realtidstemperaturen i lägenheten

  Snabba fakta:

  Realtid kan sortera dem lägenheter med högst/lägst avvikelse.

  Analysera resultatet av utförd åtgärd.

  Realtid hjälper dig att lokalisera dem lägenheter som kräver djupare analys.

  Vill du veta mer?

  Foto av Andre Helgstrand, Affärsutvecklingschef på Nrlyze

  Andre Helgstrand
  Business Development Manager

  0730-33 31 50
  andre@nrlyze.se

  Ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig