Minska din fastighets energiförbrukning.

Felaktiga inställningar och obalans i er fastighets värmesystem leder alltid till ett omfattande slöseri med energi.

Minska din fastighets energi-
förbrukning.

Felaktiga inställningar och obalans i er fastighets värmesystem leder alltid till ett omfattande slöseri med energi.

0%

Våra system analyserar, identifierar och korrigerar felaktiga inställningar och obalans i fastighetens värmesystem. Med Nrlyze AI-baserade algoritmer kan ni minska fastighetens uppvärmningskostnader och CO2 -avtryck med upp till 20%. Vi på Nrlyze hjälper dig hela vägen med insikter och åtgärder.

0%

Våra system analyserar, identifierar och korrigerar felaktiga inställningar och obalans i fastighetens värmesystem. Med Nrlyze AI-baserade algoritmer kan ni minska fastighetens uppvärmningskostnader och CO2 -avtryck med upp till 20%. Vi på Nrlyze hjälper dig hela vägen med insikter och åtgärder.

Balans

I ett obalanserat värmesystem uppstår stora temperaturskillnader mellan fastighetens olika lägenheter. Nrlyze Balans hjälper dig åtgärda detta.

Optimera

I ett ojusterat värmesystem varierar inomhustemperaturen över årstiderna. Nrlyze Optimera kalibrerar värmesystemet för ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Realtid

En lägenhets inomhustemperatur kan vara subjektiv för en boende. Nrlyze Realtid visar underlag för beslut om nödvändiga åtgärder som är objektiva och faktabaserade.

Prestanda

Att mäta och följa upp effekten av åtgärder kräver kunskap. I modulen Prestanda kan du jämföra förbrukning före och efter effektiviseringsåtgärder.

Sensorer

Att mäta är att veta. Nrlyze har trådlösa uppkopplade sensorer med en unik mesh-teknik. Enkla att installera, flytta och komplettera.

Coachning

Med vår plattform blir beslut om åtgärder enkla, faktabaserade och korrekta. Vi erbjuder återkommande uppföljning och hjälper er att göra rätt åtgärd.

Loading...