Optimerar, effektiviserar och sänker dina uppvärmningskostnader

Optimerar, effektiviserar och sänker dina uppvärmningskostnader

Bild av en dator, som på sin skärm representerar Nrlyze-portalen

Våra tjänster garanterar minskade värmekostnader med minimal insats!

Bild av en dator, som på sin skärm representerar Nrlyze-portalen

Våra tjänster garanterar minskade värmekostnader med minimal insats.

0%

Våra system analyserar, identifierar och korrigerar felaktiga inställningar och obalans i fastighetens värmesystem. Med Nrlyze AI-baserade algoritmer kan ni minska fastighetens uppvärmningskostnader och CO2 -avtryck med upp till 20%. Oavsett om ni har värmepump, el eller fjärrvärme uppnår vi en maximerad energieffektivisering. Vi på Nrlyze hjälper dig hela vägen med insikter och åtgärder.

Boka en
kostnadsfri
rådgivning!

0%

Våra system analyserar, identifierar och korrigerar felaktiga inställningar och obalans i fastighetens värmesystem för att maximera energieffektivisering. Med Nrlyze AI-baserade algoritmer kan ni minska fastighetens uppvärmningskostnader och CO2 -avtryck med upp till 20%. Vi på Nrlyze hjälper dig hela vägen med insikter och åtgärder.

Boka en
kostnadsfri
rådgivning här!

Bild på en lägenhet med lamporna på

Balans

I ett obalanserat värmesystem uppstår stora temperaturskillnader mellan fastighetens olika lägenheter. Nrlyze Balans hjälper dig åtgärda detta.

Bild av en kvinna som rör vid en radiator

Optimera

I ett ojusterat värmesystem varierar inomhustemperaturen över årstiderna. Nrlyze Optimera kalibrerar värmesystemet för ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

bild av en dator, som på sin skärm innehåller en representation av realtidstemperaturen i lägenheten

Realtid

En lägenhets inomhustemperatur kan vara subjektiv för en boende. Nrlyze Realtid visar underlag för beslut om nödvändiga åtgärder som är objektiva och faktabaserade.

Bild av en man, som med fingret visar övervakningen av konsumtionen och före och efter effektivitetsåtgärder.

Prestanda

Att mäta och följa upp effekten av åtgärder kräver kunskap. I modulen Prestanda kan du jämföra förbrukning före och efter effektiviseringsåtgärder.

Bild av en stad, sammankopplad av energinätverk

Sensorer

Att mäta är att veta. Nrlyze har trådlösa uppkopplade sensorer med en unik mesh-teknik. Enkla att installera, flytta och komplettera.

Bild på en kille som ger coachning åt två vuxna

Coachning

Med vår plattform blir beslut om åtgärder enkla, faktabaserade och korrekta.energieffektivisering Vi erbjuder återkommande uppföljning och hjälper er att göra rätt åtgärd.

Referenskund, Energioptimering
Referenskund, ByggVesta
Referenskund, Mariehus
Referenskund, Energioptimering
Referenskund, ByggVesta
Referenskund, Mariehus
Loading...