Balans

Balans

Identifiera obalans i värme-
systemet

Identifiera obalans i värmesystemet

För att framgångsrikt och hållbart minska energiförbrukningen i en fastighet måste man jobba med många delar i ett värmesystem, bland annat värmekällan och radiatorerna.

Energiflödet genom radiatorer är anpassat efter respektive lägenhets/kontors behov. Vissa lägenheter/kontor behöver mer energi än andra för att bibehålla en önskad inomhustemperatur. Det beror på hur utrymmet är exponerat för väder och vind samt vilken verksamhet som bedrivs där. 

Värmesystemet och radiatorerna injusteras när fastigheten byggs men över tid försämras prestandan och obalans uppstår.

Nrlyze Modul Balans identifierar obalans i värmesystemet och dess omfattning. För varje utrymme som är i obalans redovisas hur stor över-/underkapaciteten är. I fastigheter med stor obalans åtgärdas detta genom injustering av hela värmesystemet inklusive samtliga radiatorer. I fastigheter med begränsad obalans kan våra tekniker återställa balansen genom mindre omfattande lokala åtgärder.

Snabba fakta:

Våra algoritmer analyserar hur bra eller dåligt värmesystemet fungerar i varje enskild lägenhet.

För att göra en exakt analys av radiatorernas funktion identifieras beteenden och avvikelser som överventilering, extrem vädring eller annan onormal aktivitet.

I större fastighetsbestånd identifierar Balans vilka fastigheter som behöver en full injustering, vilka som behöver begränsade lokala åtgärder eller vilka som endast behöver optimera styrsystemet.

Vill du veta mer?

Matilda Svahn
Business Development Manager

0730-33 31 50
matilda@nrlyze.se

För att framgångsrikt och hållbart minska energiförbrukningen i en fastighet måste man jobba med många delar i ett värmesystem, bland annat värmekällan och radiatorerna.

Energiflödet genom radiatorer är anpassat efter respektive lägenhets/kontors behov. Vissa lägenheter/kontor behöver mer energi än andra för att bibehålla en önskad inomhustemperatur. Det beror på hur utrymmet är exponerat för väder och vind samt vilken verksamhet som bedrivs där. 

Värmesystemet och radiatorerna injusteras när fastigheten byggs men över tid försämras prestandan och obalans uppstår.

Nrlyze Modul Balans identifierar obalans i värmesystemet och dess omfattning. För varje utrymme som är i obalans redovisas hur stor över-/underkapaciteten är. I fastigheter med stor obalans åtgärdas detta genom injustering av hela värmesystemet inklusive samtliga radiatorer. I fastigheter med begränsad obalans kan våra tekniker återställa balansen genom mindre omfattande lokala åtgärder.

Snabba fakta:

Våra algoritmer analyserar hur bra eller dåligt värmesystemet fungerar i varje enskild lägenhet.

För att göra en exakt analys av radiatorernas funktion identifieras beteenden och avvikelser som överventilering, extrem vädring eller annan onormal aktivitet.

I större fastighetsbestånd identifierar Balans vilka fastigheter som behöver en full injustering, vilka som behöver begränsade lokala åtgärder eller vilka som endast behöver optimera styrsystemet.

Vill du veta mer?

Matilda Svahn
Business Development Manager

0730-33 31 50
matilda@nrlyze.se