När behöver man byta undercentral i en BRF?

En undercentral (UC) är en anläggning där värme och ibland varmvatten distribueras ifrån vidare ut i huset. I en BRF är undercentralen en kritisk del av fastighetens infrastruktur, som påverkar både komfort och driftskostnader. 

När ska man byta undercentral?

När den tekniska livslängden på en teknisk komponent är uppfylld behöver den bytas ut eller repareras. Många får råd av konsulter eller entreprenörer att livslängden för UC är uppnådd och att det således är dags att byta men en UC består av många ingående komponenter som håller olika länge (har olika teknisk livslängd) så när är det verkligen dags? 

Värmeväxlare: Den komponent som överför värmen från fjärrvärmenätet till husets radiatorer och har längst livslängd, oftast många tiotals år (20-50 år). Värmeväxlaren går extremt sällan sönder. Det som händer är att den får försämrad överföringskapacitet (verkningsgrad) p.g.a. smuts och slitage.

Reglercentral: Reglercentral, regulator eller DUC är en elektronisk enhet, ofta försedd med en display och knappar för att ändra inställningar. Som med mycket annan elektronik mår denna bra av ungefär samma miljö och temperatur som oss människor mår bra av. Ju högre temperatur i UC desto kortare livslängd. Man kan förvänta sig en livslängd på 10-15 år för en nyare regulator och 15-25 för en äldre.

Ställdon: Är små motorer som reglerar ventilerna så att rätt temperatur uppnås på varmvattnet eller radiatorerna. De har en livslängd som är helt beroende på hur väl värmesystemet är inställt. Med en dåligt inställd regulator håller den ett par år och med bra inställningar runt 10 år.

Den tekniska livslängden för komponenterna i en UC ser alltså väldigt olika ut, det blir således svårt att säga att en UC har uppnått sin tekniska livslängd.

Innan man byter ut en UC ska man överväga behovet. Ett byte av en undercentral är en betydande investering, som både tar tid, resurser och kan innebära att man får driftstopp under en period. Ta därför hjälp av fler rådgivare och konsulter för att forma en egen uppfattning om det är nödvändigt eller inte.

Hur byter man en undercentral?

Börja med att utvärdera den befintliga undercentralens skick och kapacitet. Anlita en teknisk konsult eller en energirådgivare för att genomföra en förstudie.

Upprätta en kostnadskalkyl som inkluderar alla aspekter av bytet, inklusive inköp av ny utrustning, installation, eventuella byggnadsarbeten och driftavbrott. Budgetera för projektet baserat på denna kalkyl. 

Jämför olika typer av undercentraler och ta in flera offerter. Ta hänsyn till faktorer som energieffektivitet, driftsäkerhet, underhållskostnader och garantier.

Planera installationen så att den stör boende så lite som möjligt. Informera medlemmarna om tidsplanen och eventuella tillfälliga störningar i värme- och vattenförsörjningen.

Efter installationen är det viktigt att kontinuerligt följa upp systemets prestanda och genomföra regelbundet underhåll för att säkerställa långsiktig drift och effektivitet.