Varför är luftfuktighet viktigt att mäta?

Det är en viktig faktor när det kommer till att säkerställa ett bra inomhusklimat och förstå hur ventilations- och värmesystemet fungerar.

Vikten av en bra inomhusmiljö

För att säkerställa att ventilationssystemet verkligen uppfyller dagens standarder och för att förbättra inomhusmiljön, blir mätning av luftfuktighet en viktig del av fastighetsförvaltningen. Hög eller låg luftfuktighet påverkar luftkvaliteten negativt och kan bidra till allergier och luftvägsproblem. Mögel trivs i fuktiga miljöer och kan orsaka hälsoproblem och även påskynda nedbrytningen av byggnadsmaterial. 

Genom att regelbundet mäta luftfuktighet kan man identifiera problem med ventilationssystemet och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla byggnadens kvalitet och boendekomfort. Mätning av luftfuktighet ger även insikter i driften av värmesystemet som går hand i hand med ventilationssystemet. Genom att kontrollera fuktnivåerna kan man optimera driften av dessa system vilket leder till bättre energieffektivitet. Ett effektivt värme- och ventilationssystem sänker både kostnader för drift och underhåll samt minskar fastighetens miljöbelastning. 

Nrlyze sensorer mäter luftfuktighet

Nrlyze sensorer är ett effektivt verktyg för mätning av luftfuktighet och identifiering av lägenheter med felaktig ventilation och värme. Sensorerna samlar in både temperatur- och fuktdata. Kombinationen av dessa parametrar analyseras sedan kontinuerligt ur flera perspektiv och ger en bra bilda av hur ventilations- och värmesystemet påverkar respektive lägenhet eller utrymme. I vår analysmodul visualiseras sedan resultatet och hjälper således fastighetsförvaltare att upptäcka potentiella problem tidigt och agera proaktivt för att säkerställa en sund och behaglig inomhusmiljö.  

Kontakta oss för ett möte där vi berättar mer om hur det fungerar!