När behöver man göra en injustering?

Om man har problem med stora temperaturskillnader i många lägenheter kan man behöva göra en injustering. 

Hur går en injustering till?

När man gör en injustering av värmesystemet går montörer igenom och ställer in alla radiatorers vattenflöde så att värmen fördelar sig mer korrekt mellan lägenheterna utifrån deras behov. Inställningen baseras på en teoretisk genomgång av hur mycket värme varje radiator bör avge. En injustering är en ganska omfattande och kostsam åtgärd. 

Är en injustering alltid lösningen för att komma till rätta med kalla/varma lägenheter?

Nej det är inte säkert och ibland kan orsaken till obalansen vara något annat än en dålig injustering. Det kan t.ex. vara problem med ventilationsflödet, lokalt dålig isolering eller cirkulationspumpar som är felinställda.

Ofta räcker det med lokala åtgärder som att korrigera felinställda stamventiler, ventilationsventiler eller pumpflöden. I Nrlyze Balans kan dessa problem identifieras och även vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med dem. När det bara är enstaka avvikelser i ett flerbostadshus, vilket ofta är fallet, kan en injustering till och med leda till en försämring för de lägenheter som redan var i balans sedan innan.   

Många av våra kunder kommer till rätta med ojämnt fördelade inomhustemperaturer utan att göra injustering. Nedan ser ni en video på Nrlyze Balans 3D modell, vi skapar en digital tvilling av er fastighet och jämnar ut temperaturskillnaderna med rätt åtgärder.

Kontakta oss för ett möte där vi berättar mer om hur det fungerar!