Första steget att åtgärda problem är att hitta dem!

Att digitalisera och mäta temperaturer och fukt inomhus har blivit mer och mer populärt med ökad tillgång på billig mätutrustning.

”Att mäta är att veta” myntades redan på 1800-talet av Werner von Siemens och är en sanning som blir mer och mer aktuell

Men var ska vi mäta

Upplevelsen av temperatur och inomhusklimat är subjektiv. För att göra bra analyser och dra rätt slutsatser om vilka möjligheter man har att förbättra inomhusklimatet måste man mäta. När vi pratar om att mäta inomhustemperatur pratar vi egentligen om ett medelvärde av samtliga lägenheters inomhustemperatur. För att veta vad det är för medeltemperatur inne i fastigheten måste vi mäta i samtliga lägenheter. Det är inte alltid möjligt eller ekonomiskt försvarbart men då finns det oftast andra alternativ.

Temperaturmätning i referenslägenheter

Att mäta i några få lägenheter kan verka lockande därför att det är billigt och ger en viss uppfattning om hur huset fungerar. Men mätningen beskriver just bara en begränsad del av huset. Om styrelsen får klagomål från en lägenhet är risken stor att man saknar mätning/sensor i just den lägenheten. Det ger ett mindre stabilt och tillförlitligt resultat. Om man exempelvis har en referenssensor i en lägenhet med en ensamstående pensionär kommer temperaturmätningarna påverkas av hur mycket energi hen tillför på egen hand genom matlagning och städning etc. Om det senare flyttar in en barnfamilj kommer temperaturen i just den lägenheten öka markant (med 1-2 grader) eftersom det då tillförs mer energi. Det finns även en risk att de som bor i en av referenslägenheterna åker bort och lägenheten står tom en längre tid. Då sjunker istället temperaturen tillfälligt i lägenheten.

Denna oförutsägbara rörlighet påverkar referenstemperaturen markant. Om man använder sig av någon form styrning eller optimering baserat på referenstemperatur kommer detta påverka hur hela värmesystemet styrs.

Temperaturmätning i samtliga lägenheter

Ett bättre alternativ är att montera sensorer i samtliga lägenheter. Det är dyrare men då minskar risken att få störningar och variationer i den uppmätta inomhustemperaturen eftersom man har en större mängd mätdata. Man får dessutom fram en bättre bild av huruvida man har problem med obalans eller annat kopplat till distributionen av värme eller ventilation.