Ventilationen behövs för att du och byggnaden ska må bra

Ventilationssystemet är en central del i fastighetens klimatsystem och förser både människor, byggnad och byggnadsmaterial med en sund luftomsättning. Även om det inte är tillåtet är det inte ovanligt att boende försöker påverka värme och ventilation på eget bevåg. Om man manipulerar med ventilationssystemet försämrar man för alla, inklusive sig själv.

Hur mycket luft ska man ha?

Ventilationen i huset är dimensionerad för att huset och människorna som bor där ska må bra. Boverket har utfärdat direktiv som reglerar hur fastigheter ska byggas och driftas för att de ska må bra och hålla länge. De reglerar hur mycket luft som ska flöda i badrum, kök, garderober etc samt hur stor total luftomsättning en byggnad ska ha. I regel gäller att en byggnad för boende ska ha en halv omsättning per timme, vilket innebär att all luft i en fastighet byts ut ca 12 ggr per dygn.

Hur fungerar det?

Det finns ventiler i varje lägenhet som reglerar så att precis rätt mängd luft passerar genom varje utrymme. Dessa justeras in och genomgår återkommande kontroller för att säkerställa att luftflödet i fastigheten är korrekt. Om någon vrider på dessa på eget bevåg, så att mer eller mindre luft kommer in hens lägenhet, förändras även luftflödet i andra delar av fastigheten.

Vad händer om det inte fungerar?

Ett vanligt problem är att någon försöker stänga igen sina ventiler för att minska luftflödet och på så sätt få det varmare i lägenheten. Resultatet blir då att luftflödet minskar, samtidigt som det ökar någon annanstans. Den som minskat luftflödet genom att stänga sina ventiler får det varmare på bekostnad av att grannarna får ett ökat luftflöde och en kallare temperatur. Detta leder i sin tur ofta till att man måste öka värmen i huset för att de drabbade grannarna inte ska få allt för kallt. Konsekvensen för fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen är ökade kostnader för värme och risk för fukt eller mögelproblem i de dåligt ventilerade lägenheterna.