Brf Uppsalahus nr 6

Brf Uppsalahus nr 6 fick nog av ojämna inomhustemperaturer i lägenheterna och tänkte att det måste finnas sätt att få det jämnare. Då kom Nrlyze in i bilden och hjälpte föreningen analysera och optimera värmesystemet med mer vinster än bara ett jämnare inomhusklimat – en stor minskning av föreningens värmekostnader.

Brf Uppsalahus nr 6 kom i kontakt med Nrlyze under våren 2023. Efter en kostsam vintersäsong 22/23 kantad av en hel del missnöjdhet från boende hittade dem tillslut en lösning. Nrlyze besökte Bertil Lundvik, Styrelseordförande, för att höra mer om hur resan med Nrlyze varit.

Hur började resan?

”Vi håller alltid koll på att spara in på utgifter och med risk för skenande priser på fjärrvärme i kombination med att vissa lägenheter har klagat över att det varit kallt och andra över att det varit varmt kände vi väl att det måste finnas en lösning på detta problem. Det var då vi kom i kontakt med Nrlyze”, säger Bertil Lundvik.

Under våren installerades Nrlyze fukt- och temperatursensorer i alla lägenheter och en gateway som kommunicerar med styrenheten i varje undercentral. Redan i april kunde optimeringen av värmesystemet påbörjas mot den önskade måltemperaturen.

Vad har ni sett för resultat hittills?

”Det är absolut mer obalanserat än vad vi trodde att det skulle vara och sedan att det går att spara mer än vad vi trodde”, säger Lundvik.

Hur mycket har ni sparat hittills?

”Vi har kommit ner en hel del i förbrukning efter bara 2 månader och har väl sparat en 60 000 kWh eller mer, motsvarande ca 16 % och på så vis varit väldigt framgångsrika från start”

Nu har det gått 6 månader sedan Nrlyze påbörjade optimeringen och energiförbrukningen har förbättrats ytterligare. Allt eftersom Nrlyze erhållit mer kunskap om fastighetens och lägenheternas beteende vid olika utomhustemperaturer har kontinuerliga justeringar av värmesystemet utförts och systemets inställningar har stegvis förbättrats och skräddarsytts utefter fastighetens unika förutsättningar. Senaste siffrorna visar på att Nrlyze uppnått en minskning av förbrukningen med ca 100 000 kWh, motsvarande 17,5 % efter 6 månader.

Är ni nöjda med Nrlyze?

”Ja, jag kan inte säga annat, det är vi. Nrlyze har visat stort engagemang och besökt oss flera gånger. Det har varit väldigt värdefullt att få bilden av hur våra lägenheter faktiskt är, verkligheten var något annat än vad vi trodde och nu kan vi börja i rätt ände.”

Skulle du rekommendera Nrlyze till andra?

”Ja absolut, det skulle jag. Till andra föreningar och fastighetsägare – man kan ha större problem än man tror med balansering av värmesystem och optimering av det, där finns det alltid mer att göra och där är Nrlyze en enkel och mycket bra lösning”