Byggvesta AB

Byggvesta minskade både energiförbrukningen och fastigheternas klimatavtryck med 20% – hur? Med hjälp av Nrlyze tjänster för smart styrning.  

Byggvesta bestämde sig 2022 för att halvera sina klimatutsläpp till 2030. Redan nu, 1 år efter, har bolaget minskat sina fastigheters energiförbrukning med 20% och tagit ett stort steg närmare målen.

Hur började resan?

”Vi har alltid jobbat med energioptimering men att manuellt knacka fram en bra värmekurva når bara till en viss nivå, det är omöjligt att få till 100%. Tillslut blev det en alldeles för kostsam arbetsprocess att rodda med energieffektivisering och det var då som vår förvaltningschef, Andreas, kom i kontakt med Nrlyze. Sedan optimeringsstart vintern 2022 har vi märkt stor skillnad.  ”, säger Amine Asry, Teknik förvaltare ansvarig för teknik- och energifrågor inom ByggVestas bestånd.

Man började med en pilot i Ektorp, Byggvestas fastighet Aurora. Fastigheten består av 207 stycken student- och ungdomslägenheter som upprättades 2019/2020. Med nyare fastigheter tar det normalt ganska lång tid att hitta en optimal driftkurva men Nrlyze tjänster möjliggjorde en snabbare inlärning. Genom att läsa av huset dygnet runt, året om, kunde man upptäcka obalanser i fastigheten och hitta rätt inställningar för värmesystemet. Efter ett lyckat pilotprojekt har Byggvesta installerat Nrlyze i flera av sin fastigheter och sett positiva resultat direkt.

Vad har ni sett för resultat hittills?

”Vi har mycket bättre kontroll och lämnar inte över till någon annan utan vi sitter med i förarsätet. Förut gjorde vi justeringar och upptäckte problem utifrån boendes klagomål, idag kan vi vara proaktiva och styra utifrån faktisk data, på så sätt se till att dem boende alltid har ett bra inomhusklimat. Nrlyze har gjort det mycket enklare och framförallt effektivare, det har underlättat våra arbetsprocesser något enormt ”, säger Amine.

Hur mycket har ni sparat hittills?

”Vi har fått ner husens totala energiförbrukning och uppnått besparingar på 20% i vissa fastigheter. Husens klimatavtryck har också minskat men den största vinsten har varit tidsbesparingen”, säger Asry

Är ni nöjda med Nrlyze?

Ja verkligen, det har varit och är ett fint professionellt samarbete. Nrlyze är flexibla och lösningsorienterade. Jag rekommenderar verkligen detta system för energioptimering. Användarvänligt, effektiviserar det vardagliga arbetet och ger bra resultat snabbt”, säger Amine Asry