Värmebehovet är unikt och beror på din fastighets unika förutsättningar

Om man vill ha någon annan temperatur inomhus än utomhus under vinterhalvåret behöver man tillföra energi. Det är värmesystemets uppgift att se till att temperaturen inomhus är jämn behaglig oavsett vad det är för temperatur utomhus. Ett bra balanserat och kalibrerat värmesystem märks inte av, d.v.s. temperaturen inomhus är jämn och behaglig oavsett hur det ser ut utomhus.

Värmesystemet är centralt

Värmesystemet består normalt en värmekälla och ett vattenburet distributionssystem. Värmekällan kan vara fjärrvärme, en värmepump eller någon form av panna. Distributionssystemet består oftast av element eller golvvärme. Vattnet i systemet värms upp av värmekällan som normalt finns i ett teknikrum som kallas undercentral (UC) och distribueras sedan ut i huset. Värmesystemet är konstruerat och dimensionerat för att uppnå en jämn och behaglig temperatur i hela huset och alla dess lägenheter.

Temperaturen styr

Temperaturen tillsammans med hastigheten på vattnet som passerar genom elementet bestämmer hur mycket värme som levereras till varje lägenhet. Det innebär att det finns två möjligheter att påverka temperaturen i lägenheten. Man kan styra temperaturen eller hastigheten på vattnet. Att variera hastigheten, eller flödet som det mer korrekt kallas, är inte att föredra då det kan påverka fördelningen mellan lägenheterna. Därför varierar man istället temperaturen på vattnet som skickas till elementen.

Vilken temperatur behöver man?

Det beror först och främst på fastighetens unika egenskaper, hur den är isolerad, vad den har för fönster, vad den har för ventilationssystem, hur fasaderna är exponerade mot väder och vind etc. Sedan beror det på hur varmt det är utomhus, vilken luftfuktighet det är och vilken temperatur man vill ha inne i lägenheten.

Låt oss anta att vi har en fastighet som är byggd på 1960-talet, vill ha 21 grader inomhus samtidigt som det är 0 grader ute och 90% relativ fuktighet. Då skulle behovet av vattentemperatur kunna vara 40 grader. Om sedan temperaturen utomhus ökar kommer behovet av vattentemperatur minska. Då behövs det kanske bara 35 grader för att bibehålla 21 grader inomhus. Så för att svara på vilken temperatur som är rätt för att få 21 grader inomhus måste bygga upp en tabell. Tabellen är unik för just det aktuella huset och vilka temperaturer som ska finnas där beror på alla de parametrar vi just berört ovan.

Värmekurvan

Att hantera det varierande behovet av värme med en tabell är precis vad värmesystemets styrsystem gör. Tabellen kallas värmekurva och när styrsystemet levereras från fabrik har värmekurvan en standardinställning. I väldigt många fall behålls dessa inställningar livet ut istället för att den anpassas efter husets förutsättningar. Även i de fall någon försöker kalibrera den saknas oftast både mätdata och kunskap så konsekvensen blir ett ojämnt inomhusklimat och sämre energiprestanda. Hanteringen av värmekurvan är en central del av energioptimeringsarbetet. Läs mer om detta i artikeln Hur optimerar man värmesystemet.